மண்டைதீவு புனித இராயப்பர் ஆலயத்தில் 07/10/2015 புதன்கிழமை அன்று தூய செபமாலை அன்னை விழாவும், மாபெரும் செபமாலை பேரணியும்.


Please feel free to sign our guest book, your feedback mattersMandaitivu St.Peter's Caholic Community Canada -- Gallery-செபமாலை அன்னை விழாவும், மாபெரும் செபமாலை பேரணியும்
மண்டைதீவு புனித இராயப்பர் ஆலயத்தில் 07/10/2015  புதன்கிழமை அன்று தூய செபமாலை அன்னை விழாவும்,  மாபெரும் செபமாலை பேரணியும் இடம்பெற்றது. ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு பண்ணை சந்தி சுருபத்தை சென்றடைந்து திருப்பலி ஒப்புகொடுக்கப்பட்டது. சிறுவர்களினால் தயார் செய்யபட்ட பெரிய செபமாலை தாங்கிச் செல்லபட்டது. பங்கு மக்கள் அனைவரும் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.

                                                                நன்றி
நன்றி:
மண்டைதீவு புனித பேதுருவானவர் பங்குத்தந்தை ,
அருட்பணி -  மடுத்தீன் பத்திநாதர்,
Mandaitivu SPYC